گروه آموزشی مشاوران ناحیه دو بهارستان

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

 همکاران محترم  با درود

پیرو بخشنامه ارسالی نسبت به ثبت فعالیتهای روزانه مشاوره اقدام نموده و فرم تکمیل شده را به تائید مدیر واحد آموزشی برسانید.

جهت دریافت فرم کلیک نمائید

فرم ثبت فعالیتهای روزانه

[ ۹۱/۱۱/۰۵ ] [ ] [ سرگروه مشاوره ]

[ ]