X
تبلیغات
گروه آموزشی مشاوران ناحیه دو بهارستان - ثبت فعالیتهای روزانه مشاوره

گروه آموزشی مشاوران ناحیه دو بهارستان

آسیب های نو ظهور

ثبت فعالیتهای روزانه مشاوره
 همکاران محترم  با درود

پیرو بخشنامه ارسالی نسبت به ثبت فعالیتهای روزانه مشاوره اقدام نموده و فرم تکمیل شده را به تائید مدیر واحد آموزشی برسانید.

جهت دریافت فرم کلیک نمائید

فرم ثبت فعالیتهای روزانه

[ 91/11/05 ] [ ] [ سرگروه مشاوره ] [ ]